Om Vågå kommune, kort fortalt...

Foto: Kristoffer Mæle Thuestad

Vågå er omkranset av fem nasjonalparker – bl.a. Jotunheimen, Rondane og Dovrefjell. Det er et blomstrende reiseliv, handel, industri og mange kreative bedrifter.

Det er full barnehagedekning – med musikkbarnehage, gårds-og naturbarnehage og sentrumsbarnehage. Barneskoler og ungdomsskole i bygda, og fra Vågåmo er det en halvtime til to videregående skoler.

Veldig aktivt kulturliv og masse idrettstilbud – inkludert landets triveligste alpinanlegg. Knusktørt innlandsklima med gammeldags snøvinter og varme sommere.

Det er ledige boligtomter som venter på nytt liv.

Vil du vite mer kontakt servicetorget i Vågå kommune på 612 93 600 eller postmottak@vaga.kommune.no

www.vaga.kommune.no

 

 

 

 

Velkomen til Vågå kommune

Ynskjer du å ta del i det gode liv i vår vakre fjellbygd i Vågå kommune? Her har vi eit mangfaldig næringsliv – med alt frå landbruk og industri til reiseliv, handel og service. Vågå er ei kommune i vekst, med folketalsauke og mange nyetableringar. Vi har satt næringsvekst på dagsorden.

Samstundes ynskjer vi å stimulerer til vidare vekst og variasjon- og Vågå kommune har ein eiga næringskoordinator som arbeider for å bidra med rettleiing og tilrettelegging for å gjere etablering og vidareutvikling enklare for bedriftene.

Vågå kommune har ei gylden moglegheit til deg som ynskjer å satse i Vågå, nå med nytt kontorfellesskap og næringsbygget Bårstadhallen, samt ledige næringstomter.

Eit av området sine fordeler at vi har stabil arbeidskraft og lågare arbeidsgjevaravgift på 6,4%.

Om du ynskjer meir informasjon om vårt unike område sjå www.vågåleve.no

Iselin Jonassen
Ordførar Vågå kommune